Home > KINA ÉS MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI > Oktatási Egyűttműködés
A KÍNAI – MAGYAR OKTATÁSI CSEREKAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
2004-04-14
Kína és Magyarország között az oktatási cserekapcsolatok a XX. század ötvenes éveinek elején kezdődtek. Azóta több mint fél évszázad telt el. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele után a két fél diákokat küldött egymás országába tanulni, akik később a két ország közötti diplomáciai, gazdasági és kereskedelmi, kulturális, tudományos és technológiai, oktatási, stb. területek közötti cserekapcsolatok gerincét alkották; jelentős szerepet játszottak a két ország baráti kapcsolatainak és együttműködésének sokoldalú fejlesztésében. A két fél több éve tartó közös erőfeszítéseinek köszönhetően a két ország közötti oktatási cserekapcsolatok és együttműködés töretlenül új és új előrehaladást mutatnak fel. A két ország számos híres egyeteme, úgy mint a kínai Peking Egyetem, a Pekingi Idegen Nyelvek Egyeteme, a Kínai Hagyományos Orvostudományi Egyetem, az Észak-nyugati Politikai és Jogtudományi Egyetem stb., vagy a magyar ELTE, SOTE, Szent István Egyetem, Liszt Ferenc Zeneakadémia stb., kölcsönös látogatások és együttműködés révén intézményközi kapcsolatokat hoztak létre. A két ország neves professzorainak rendszeres kölcsönös látogatásai, a tudományos kutatások terén folytatott kölcsönös tapasztalatcsere és a közösen végzett kutatások elősegítették a két fél tudományos színvonalának emelkedését. Jelenleg a két ország oktatási minisztériuma között hatályos „oktatási cserekapcsolatok végrehajtási terve" van érvényben, amelynek megvalósítása akadálymentesen zajlik. E terv alapján a két ország oktatási hivatalnokai évente kölcsönös látogatást tesznek egymásnál, tanácskozásokat tartanak, kiszélesítik a cserekapcsolatokat és az együttműködést. Kína Magyarországra két oktatót küld, akik egyike az ELTE-n, másik a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán kínai nyelvet tanít. Magyarország egy tanárt küld Kínába, aki a Pekingi Idegen Nyelvek Egyetemén magyart oktat. A két ország évente 15 állami ösztöndíjas diákot cserél. A magyarok Kínában nyelvet, kultúrát, művészeteket, hagyományos kínai orvoslást stb. tanulnak, a kínai diákok és tudósok jövetelének fő célja pedig a nyelvi, zeneművészeti, orvos-, és agrártudományi stb. szakágakban történő továbbképzésen való részvétel. Kína egy hosszú történelmi múlttal rendelkező civilizáció országa. A gazdasági építkezés a reform és nyitás politikájának bevezetése óta rohamosan fejlődik, a világ figyelmét is felkeltő, ragyogó eredményeket ér el. A kínai oktatási szervek és a felsőoktatási intézmények örömmel üdvözlik a világ minden országából érkező tanulni vágyó diákokat. Ezért a kínai Oktatási Minisztérium több állami ösztöndíjat is alapított, az egyetemek pedig a külföldi diákok részére külön tantervet alakítottak ki. A magyar diákok mindkét országban pályázhatnak állami ösztöndíj elnyerésére, vagy csatlakozhatnak az ENSZ által Kínában létrehozott képzési projektekhez, vagy saját költségükön is tanulhatnak Kínában. A kínai állami ösztöndíjjal kapcsolatos információkról, az igénylés módjáról a Kínai Állami Külföldi Oktatási Alap Bizottságának honlapján: http://www.csc.edu.cn tájékozódjanak! A két ország közötti 15 fős diákcsere program állami ösztöndíja iránt a Magyar Ösztöndíj Bizottság hivatalánál kell érdeklődni. Tel.: +36 1 384-9008 / +36 1 251-251, Fax: +36 1 343-6489. Akik saját költségükön kívánnak Kínában tanulni, azok közvetlenül a kínai egyetemhez nyújtsák be kérelmüket. A kínai egyetemekről és a szakképzési lehetőségekről szintén a Kínai Állami Külföldi Oktatási Alap Bizottságának honlapján: http://www.csc.edu.cn. tájékozódhatnak. A „Kínai nyelvi szintfelmérő vizsga" (HSK) kifejezetten külföldieknek kialakított, legtekintélyesebb, kínai állami szintű vizsga. A HSK eredményét és bizonyítványát már számos ország oktatási és vizsgáztatási szerve elismeri. 2001-től ez a vizsga már Magyarországon is letehető, helyszíne az ELTE Orientalisztikai Tanszéke. A kínai állami ösztöndíjra pályázóknak részt kell venniük a HSK vizsgán. A Kínai Oktatási Minisztérium külön ösztöndíjat is létrehozott annak érdekében, hogy minél több kínaiul tanuló külföldit ösztönözzön a vizsga letételére: A kiválóan teljesítők ösztöndíjat kapnak, hogy Kínában folytathassák tovább nyelvi és kulturális tanulmányaikat. A vizsgán részt vevők közül 2001-ben ketten, 2002-ben hárman nyerték el ezt az ösztöndíjat és utaztak Kínába tanulni. A HSK-ra való jelentkezésről és a vonatkozó információkról az ELTE Orientalisztikai Tanszékén lehet érdeklődni. Tel./ Fax: +36 1 411-6550. A Kínai Nagykövetség Oktatási Részlegénél többféle kínai oktatásra vonatkozó tájékoztatóanyag található, örömmel várjuk a magyar oktatási élet személyiségeinek jelentkezését, érdeklődését és az anyagok igénylését. Tel. / Fax: +36 1 301-0432.
Suggest To A Friend
  Print