Home > KÜLÖN TÉMÁK > Taiwanról
MI A "BÉKÉS EGYESÍTÉS, EGY ORSZÁG KÉT RENDSZER" IRÁNYELV ALAPVETŐ TARTALMA?
2004-04-14
Az alaptartalom négy részből áll:

1, Egy Kína: a világon csak egy Kína van, Taiwan Kína elválaszthatatlan része. A kínai kormány határozottan ellenez az ország szuverenitása és területi integritása megosztására irányuló minden kijelentést és tettet; szembeszáll a „két Kína", az „egy Kína, egy Taiwan", és minden „taiwani függetlenséghez" vezető próbálkozással és tevékenységgel. Taiwan azon státusza, hogy Kína elválaszthatatlan része, eldöntött és megváltoztathatatlan tény, nem létezik semmiféle „önrendelkezési" kérdés.
2, A két rendszer párhuzamos fennállása: az egy Kína előfeltétel mellett, az anyaország szárazföldi területein szocialista rendszer működik, Taiwan megőrzi eredeti rendszerét – ez az állapot hosszú távon egyszerre fennáll, együtt fejlődik tovább, egyik fél sem kebelezi be a másikat. A Taiwani–szoros két oldalának egyesítése után sem a taiwani aktuális társadalmi és gazdasági rendszer sem az életmód, sem a külfölddel fenntartott gazdasági, kulturális kapcsolatok nem változnak; a magánvagyonra, az épületekre és földre, valamint a vállalkozásokra vonatkozó tulajdonjog, a törvényes örökösödési jog, a külföldi befektetések stb., mind a törvény védelmét élvezik.
3, Magas fokú autonómia: A szoros két oldalának egyesítése után Taiwan különleges közigazgatási terület lesz. Kína többi tartományától és autonóm területeitől eltérően, közigazgatási joggal, törvényhozói joggal, önálló igazságszolgáltatási joggal és a végső döntés jogával renelkezik majd. Ugyanakkor Taiwan köthet kereskedelmi és kulturális egyezményeket külföldi államokkal, és bizonyos mértékű külügyi jogokat is élvezhet. Taiwan a pártokkal, politikával, hadsereggel, gazdasággal, pénzügyekkel és kultúrával kapcsolatos ügyeit önállóan igazgatja, saját hadsereget tart fenn; a központi kormány nem küld hadsereget, és közigazgatási tisztviselőket Taiwanra. A különleges közigazgatási terület kormányzata és a különböző taiwani köröket képviselő személyek állami hatalmi szervekben vezető tisztségeket vállalhatnak, részt vehetnek az ország ügyeinek irányításában.
4, Békés tárgyalások: Kapcsolattartás és tárgyalások útján, békésen kell megoldani az ország egyesítését – ez a kínai nép közös vágya. A Taiwan-szoros két oldalán élő honfitársak mind kínaiak. Nagy szerencsétlenség származna a Taiwan-szoros mindkét oldalán abból, ha Kína szuverenitásának és területi integritásának szétszakadása miatt fegyverekhez kellene folyamodni, és testvér testvér ellen harcolna.

Suggest To A Friend
  Print