Home > LEGFRISSEBB HIREK
Erősítsük a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködést, ösztönözzük a közép- és kelet-európai kapcsolatok széles körű fejlesztését.
2012-09-14

2012. szeptember 6-án megtartották Pekingben a Kína – Közép- és Kelet-Európa Országai közötti Együttműködés Titkársága alakuló ülését, mely egyszersmind a résztvevő államok koordinátorainak első találkozója is volt. Az ülés után Song Tao külügyminiszter helyettes, a Titkárság vezetője a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés kérdéseiről interjút adott a kínai média képviselőinek.

 

Az Uj Kína (Xinhua) hírügynökség tudósítója:

Ez év áprilisában Ven Csia-pao (Wen Jiabao) miniszterelnök Varsóban találkozott Közép- és Kelet-Európa tizenhat országának vezetőivel, a felek Kína valamint a közép- és kelet-európai országok együttműködése tekintetében széleskörű egyetértésre jutottak. Ven Csia-pao (Wen Jiabao) előterjesztette az együttműködés ösztönzésére vonatkozó 12 pontos javaslatát, amely a közép- és kelet-európai országok képviselőinek körében élénk visszhangot keltett. Mindenkit nagyon kíváncsivá tesz, hogy Kína vajon miért akarja nagy erővel fejleszteni a közép- és kelet-európai országokkal fennálló kapcsolatait.

Song Tao:

Kínát hagyományosan mély baráti viszony fűzi a kelet- és közép-európai országokhoz, politikai kapcsolataink jók, az utóbbi években a gazdasági és kereskedelmi és egyéb kapcsolataink is nagy erővel fejlődtek, de ezen országok együttműködésének szintje Kínával még nagyon távol áll az Európai Unió fejlett országainak színvonalától. Közép- és Kelet-Európa tizenhat országának együttes területe 1 millió 300 ezer km2, lakosságuk száma összesen 123 millió fő, de Kínával folytatott kereskedelmük volumene mindössze mintegy 50 milliárd dollár, annyi, mint Olaszországé egyedül, Kína befektetéseinek összértéke e tizenhat országban kevesebb, mint egyedül Svédországban, a tizenhat ország befektetései Kínában összértékben nem érik el Ausztriáét sem. A Kína által előterjesztett tizenkét pontos javaslatnak igen egyszerűen meghatározható a célja: az együttműködés előmozdítása. Azt reméljük, hogy ezek a kezdeményezések betöltik irányító szerepüket, felkeltik az együttműködés iránti lelkesedést, kiszélesítik kereteit, elősegítik, hogy a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti kooperáció minden területen magasabb szintre lépjen, s ezáltal emelkedjék a kínai-európai együttműködés általános színvonala.

A Renmin Ribao tudsítója:

A varsói találkozó óta már eltelt négy hónap, szeretném megkérdezni, hogy holt tart a kezdeményezés tizenkét pontjának végrehajtása.

Song Tao: A varsói találkozó után a kínai fél Közép- és Kelet-Európa országaival szorosan egyeztetve aktívan hozzáfogott, hogy a vonatkozó kezdeményezéseket végrehajtsa, valós lépésekkel mozdítja előre az együttműködést valamennyi területen. Munkánk jelenleg az adott szakaszra jellemző eredményeket hozott.

Mindenki láthatja, hogy a 12 pontos javaslatok közül az első már hivatalosan is megvalósult: a kínai fél létrehozta a Kína – Közép- és Kelet-Európa Országai közötti Együttműködés Titkárságát. Közép- és Kelet-Európa országai kinevezték a koordinációért felelős személyeket illetve kijelölték a kínai fél titkárságával kapcsolatot tartó szervezeteiket. A Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés kapcsolati hálója lényegében kiépült. A 12 pontos kezdeményezésen belül mindenki által legnagyobb figyelemmel kísért intézkedés, a 10 milliárd dollárnyi hitelkeret felhasználásra kész. A Titkárság alakuló ülésének ideje alatt a kínai és a közép- és kelet-európai országok vállalkozásai az adott hitelkeretet felhasználva számos együttműködési szerződést írtak alá. Elmondhatjuk, hogy Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés kiválóan startolt.

A Kína Hírügynökség (Zhong Xin She) tudósítója:

A mai napon hivatalosan létrejött a Kína – Közép- és Kelet-Európa Országai közötti Együttműködés Titkársága, Ön mint a Titkárság első kinevezett vezetője mit gondol a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés perspektíváiról? A Titkárság milyen szerepet fog játszani a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködésben?

Song Tao:

Kínát és Közép- és Kelet-Európa országait hagyományosan mély barátság köti össze, a politikai bizalom alapjai szilárdak, kölcsönösen reméljük, hogy a jó politikai kapcsolatok hamarosan gyakorlati eredményekben is megmutatkoznak. Kína valamint a közép- és kelet-európai országok együttműködése egyszersmind a legkülönbözőbb területeken kiegészítik egymást. A jelenlegi szakaszban Közép- és Kelet-Európa országai igen aktívan erőfeszítéseket tesznek, hogy bővítsék exportjukat, külföldi tőkét vonjanak be, fejlesszék gazdaságukat, hogy megszabaduljanak a nemzetközi pénzügyi válság valamint az európai hitelválság negatív hatásaitól. Kína pedig fokozottan törekszik a gazdaság fejlődési irányának megfordítására, bővíti a belső fogyasztást, stratégiai lépéseket tesz a külső piacok pluralizálására és a vállalkozások „kifelé indítására”. A Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés találkozási pontjai egyre szaporodnak. Erős együttműködési hajlandóság és egymást kiegészítő igények kötnek össze bennünket, ezért minden alapunk meg van arra, hogy közös erőfeszítések árán minden bizonnyal folytonosan bővíthetjük az együttműködést, a szolgáltatásokat és valamennyi fél fejlődését, elérhetjük a célként kitűzött kölcsönösen előnyös, mindenki számára nyereséges együttműködést.

A Titkárság szakmai szervezet, melyet a kínai fél azért hozott létre, hogy ösztönözze a Kína valamint a közép- és kelet-európai országok együttműködését. Belső és külső harmonizálás által ösztönözzük a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai vezetőinek találkozóján elért eredmények megvalósítását, az együttműködés előrehal adtával egyszersmind megfelelő időben eltervezzük az új, célzott intézkedéseket, a források integrálása által előmozdítjuk, hogy az együttműködés a hajtószíj és híd szerepét játssza kapcsolatainkban.

A kínai Net-tv tudósítója:

Miként értékeli a Kína valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés helyét a kínai-európai kapcsolatokon belül?

Song Tao:

Közép- és Kelet-Európa része Európának. Kína mindig is tiszteletben tartotta Közép- és Kelet-Európa országainak azon választását, hogy eggyé olvadjanak Európával. A kínai – közép- és kelet-európai országok közötti kapcsolat kétségtelenül a kínai-európai kapcsolatok része. A Kína és a közép- és kelet-európai országok közötti együttműködés kiszélesítése a kínai-európai együttműködés méreteinek és minőségének javítása szempontjából előnyös, elősegíti a kínai-európai kapcsolatok sokoldalúbb fejlődését és egyensúlyát.

Suggest To A Friend
  Print