Home > LEGFRISSEBB HIREK
Barátság elmélyítés, közös fejldős
Song Tao külügyminiszter-helyettes beszéde a Kína-Közép- és Kelet-Európa szimpóziumon
2012-04-14

                                                                 

                                                                 

 

Tisztelt Martonyi külügyminiszter úr és Matolcsy nemzetgazdasági miniszter úr,

tisztelt szakmabeli barátaink,

tisztelt hölgyeim, uraim:

Jónapot kívánok! Először is gratulálok az első Kína-Közép- és Kelet-Európa szimpózium sikeres megnyitásához, és köszönöm a magyar külügyminisztérium ennek érdekében tett rengeteg erőfeszítését, illetve tiszteletemet fejezem ki mindazon szakmabeli barátaink előtt, akik már hosszú idő óta tanulmányozzák Kína és Közép-Kelet-Európa közötti együttmükődési lehetőségeket.

Kínában, főleg az én generációm mindig is különös érzéssel gondolunk Közép-Kelet-Európára, egyből eszünkbe jut a csodálatosan szép és termékeny táj, melyet átszeli a Duna, eszünkbe jut az egyedi és pompás kultúra, a csodálatos zene és a hosszú hagyományra visszanyuló barátság, melyet Kínával ápol. Ma, hasonló érzéssel látogatok eme csodás városba, Buapestre, remélem, hogy az itt ülő barátokkal tovább tudjuk mélyíteni Kína és Közép-Kelet-Európa közötti barátságot és barátságos, őszinte és gyakorlatias eszmeváltásban lesz részünk a két térség közötti együttműködési lehetőségekről, közös fejlődési irányokról.

A világgazdasági válság és az euróválság kirobbanása kimutatta, hogy az elmélyített globalizáció korában, nincs olyan fejlődési modell vagy rendszer, amelyik változatlanul meg tudja tartani fölényét, nincs egy modell vagy rendszer sem a világban, amelyre azt tudnánk mondani, hogy tökéletes. Mindegyik országnak folyamatosan tökélesítenie kell mükődési rendszerét és annak különböző mechanizmusait reformokkal, csak így tud megfelelni a kor globalizációs új kihívásainak és fenntarthatóan fejldődni. Kína és Közép-Kelet-Európa országai is több évtizeden keresztül kutatja és keresi az ország saját helyzetéhez leginkább megfelelőbb fejlődési utat. A kínai sajátosságú szocializmus útja a Kína helyzetéhez legmegfelelőbb fejlődési útvonal, ezen az úton kitartóan előrehaladva világra szóló sikereket értünk el. Örömmel látjuk, hogy a Közép-Kelet-Európai országok szintén sok sikert értek el saját fejldőséi útvonalukon. A globalizáció miatt az országok közötti szimbiózis mechanizmus egyre jobban felerősödik, a világ egyre inkább Földfaluvá válik. Mint a világ második legnagyobb gazdasága, Kína nem teheti meg, hogy csak Ázsiát kíséri figyelemmel. Ugyanúgy Közép-Kelet-Európa országi sem tehetik meg, hogy nem tekintenek túl Európán. A globalizáció változékony és szeszélyes hullámában, csak a kölcsönösen előnyös együttműködések megerősítésével tudjuk megragadni a fejlődési lehetőségeket, jobb és gyorsabb fejlődést megvalósítani.

Örömmel látjuk, hogy az elmúlt néhány évben Kína és Közép-Kelet-Európa országai közötti kapcsolatok rohamosan fejlődnek, a két oldal főleg a gazdasági és kereskedelmi területeken értek el újabb áttöréseket, reális hasznokat hozott a két oldalnak illetve az országok népeinek. 2000-ben Kína és Közep-Kelet-Európa 16 országának kétoldalú külkereskelmi forgalom csupán 300 millió dollár összeget tett ki, de ez a szám tavalyra már meghaladja a 53 milliárdot. Ebből a Közep-Kelet-Európából Kínába történő import forgalom 40%-os éves növekedéssel bővül, lényegesen megnövelte Közep-Kelet-Európa országainak összexport forgalmát és a kapcsolatos iparágak foglalkoztatottságát. Ezenkívül több erős kínai vállalat jelent meg mint befektető Közép-Kelet-Európa térségében, rengeteg munkahelyet teremtettek, egyesítették két térség érdekeit, elmélyítették a gazdasági együttműködést.

Tények bizonyítják, hogy Kína és Közép-Kelet-Európa közös érdeke egyre jobban kiterjesztődik, az egymás iránti szükséglet erősödik, az együttműködési hajlandóság növekedik. Az két térség közötti együtműködés nem csak a világ trendnek felel meg, hanem saját érdekeinknek is. Ezért a két oldal jövőbeni kölcsönösen előnyös együttműködésének megerősítése érdekében az alábbi néhány javaslatot szeretném tenni:

1. Politikai bizalom elmélyítése. Kína és Közép-Kelet-Európa országai közötti barátság hosszú hagyományokra tekint vissza. Több mint 60 évvel ezelőtt, a Közep-Kelet-Európa országok elsőként ismerték el az új kínát és építetett ki velünk diplomáciai kapcsolatot. Jelenleg Kína és a legtöbb Közép-Kelet-Európa ország kölcsönösen tiszteli az egymás által választott fejlődési útvonalat, az egymás kulcsfontosságú érdekeit érintő kérdésekben kölcsönösen megérték és támogatják egymást. Ez fontos alapja együttműködésünknek. Örömmel látnánk, ha Közép-Kelet-Európa országai Európában és a világban nagyobb szerepet játszana. Jövőben Kína szeretné a közép-kelet-európai térséggel egy szinttel jobban megerősíteni a hagyományra épülő barátságot, elmélyíteni a kölcsönös politikai bizalmat, megbízható és támogató partnert lelni egymásban.

2. Gazdasági együttműködés kiterjesztése. Tavalyi évben, Wen Jiabao miniszterelnök úr magyarországi látogatása során résztvett a Kína – Közép- és Kelet-Európa Gazdasági és Kereskedelmi Fórumon, széleskörben váltott ki visszhangot. Annak érdekében,hogy megtestesítsük Kína Közép-Kelet-Európa térséggel való kapcsolatának és együttműködésének elmélyítése iránt tanúsított kiemelt odafigyelést és erős akaratát, tervezzük, hogy a magas rangú vezetők Közép-Kelet-Európába tervezett idei látogatása során újabb Kína – Közép- és Kelet-Európa Gazdasági és Kereskedelmi Fórum megrendezését javasoljuk, ezzel folyamatosan biztosítsuk a két térség közötti keresdelem és befektetés területeinek kiterjesztését, méretének kibővítését, színvonalának megemelését.

30 évvel a reform és nyitás politika óta Kína már belépett a gazdasági struktúra beigazításának, gazdasági növekedés módjának megváltoztatásának fázisába, a belföldi piac keresletének bővítése és a külföldi befektetések felgyorsítása a jövőbeni fejlődési stratégiánk elkerülhetetlen választása. Kína devizatartaléka mostanára meghaladja a 3 billió dollárt. Mind tudjuk, hogy nagyon sok ország tárt karokkal várja a kínai befektetést, de a tőke olyan mint a víz, arra folyik amerre

egyenletesebb az út, oda folyik több, ahol tágasabb a tér. Mikor befektetési választás elé kerül egy vállalkozó, egyértelműen a politikailag barátságosabb, gazdaságilag kedvezményesebb feltételeket nyújtó, közvéleményileg együttmükődést támogató hangulatú országot és térséget fogja választani.

Közép-Kelet-Európa összekötő hídja Európa és Ázsia között, kiváló földrajzi elhelyezkedéssel és magasszínvonalú munkaerővel rendelkezik. Alacsonyabbak a befektetési költségek mint Nyugat-Európában, általánosan barátságosak Kínával szemben, és meg van a szándéka rá, hogy a kínai vállalatok európai hídfője legyen. Mindezekért Kína hajlandó Közép-Kelet-Európa térségét kiemelt befektetési célpontként tekinteni. Ha a közép-kelet-európai országok megfelelően ki tudják használni az említett előnyöket; ha képes optimális politikai, üzleti és közvélemény környezet kialakításában a többi európai térség előtt járni, hiszem, hogy a jövőben egyre több tőkeerős kínai vállalat fog Közép-Kelet-Európában befektetni, és jövetelük biztosan új életerőt és dinamikát fog hozni a térség gazdasági fellendülésébe és fejldősébe, ezzel hozzájárulva a pénzügyi válság és európai hitelválság miatt felmerülő nehézségek leküzdéséhez, valós előnyöket hozva mindkét oldalnak.

3. Nemzetközi ügyekben való koordinálás megerősítése. Kína és közép-kelet-európai országok között nemzetközi és regionális ügyeket illetően széleskörűen egyetértés és közös érdek áll fenn, hagyományosan mindig is együttműködött és támogatta egymást a két oldal. Jövőben Kína szeretné elmélyíteni együttmükődését Közép-Kelet-Európa országaival, közösen koordinálva teremtsük meg a világbékét, biztosítsuk a régiók stabilitását és konstruktívan járuljuk hozzá a világ fejdőséhez.

4. Emberközi kapcsolatok megerősítése. Az emberközi kapcsolatos helyettesíthetetlen szerepet játszik a kölcsönös megismerésben és hatékony együttműködésben. Mindegyeik közép-kelet-európai országban lévő kínai nagykövetségen található olyan diplomata, aki beszéli az adott ország nyelvét. Örömmel látjuk, hogy a Kínában lévő diplomaták közül is egyre többen beszéli a kínai nyelvet. Őszintén reméljük, hogy a különböző országok tudományos, üzleti és médiai területeiről egyre több sinológus kerül ki. Szeretnénk, hogy a két oldal fiatalai egyre több kommunikációban legyen részük, jobban megimserjük és megértsük egymást, így tud megerősödni a kölcsönös bizalom, így válik a népakarat a nemzetek közötti barátság szilárd alapkővé, így lesz meg az együttmükődés elvárt eredménye.

Hölgyeim és uraim!

Kína mindig is kiemelten fontosan kezeli Közép-Kelet-Európával való kapcsolatát, szeretnénk, hogy a kölcsönös tisztelet, kölcsönös haszon, az gyenlőség és az egymás belügyeibe be nem avatkozás elvek mentén megfelelő partnerre találjon Közép-Kelet-Európában. A legnagyobb őszinteséggel és erőfeszítéssel leszünk azon, hogy szoros együttműködésünkkel újabb áttörést érjük el és ténylegesen megvalósítsük azt a kölcsönösen előnyös együttműködést és közös fejlődést, amiről ennyi sokat beszéltünk.

Köszönöm a figyelmüket.

Suggest To A Friend
  Print