Home > LEGFRISSEBB HIREK
Xiao Qian nagykövet úr beszéde a Kínában tanult magyar öregdiákok találkozóján
2014-11-14

Tisztelt vendégeink, kedves barátaink!

Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek! A Kínai Nagykövetség nevében nagy szeretettel üdvözlöm Önöket a mai találkozón.

Önök közül vannak olyan sinológusok, akik a két ország diplomáciai kapcsolatának felvételét követően nem sokkal kiutaztak Kínába tanulni, mint például Józsa Sándor úr. Van, aki még a 90-es években dolgozott diplomataként Pekingben, ilyen Juhász Ottó nagykövet úr. Ezen kívül van még itt sok különböző területen tevékenykedő fiatal sinológus, Kína-szakértő. Habár korkülönbség van Önök között és különböző területeken dolgoznak, de a közös pontjuk az, hogy valamikor Kínában végeztek tanulmányokat, majd saját területükön dolgoztak és sokat tettek a kínai-magyar barátság erősítése és a bilaterális kapcsolatok elmélyítése érdekében. Engedjék meg, hogy mindezért köszönetemet és tiszteletemet fejezzem ki Önöknek, illetve Önökön keresztül azoknak, akik nincsenek itt, de szintén valamikor Kínában folytattak tanulmányokat.

A mai rendezvény azt a célt szolgálja, hogy Önökkel elbeszélgethessünk a múltról, és ez által jobban megismerjük egymást. Szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget, hogy együtt nézzünk vissza a múltra és tekintsünk a jövőbe, meghallgassuk az Önök véleményét és javaslatait a Kínában történő továbbtanulásról, a két ország oktatási együttműködéséről, és a kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről.

A diplomáciai kapcsolatfelvétel óta eltelt 65 évben a közös erőfeszítések eredményeképpen a kínai-magyar kapcsolatok folyamatosan fejlődtek és erősödtek. Különösen igaz ez az elmúlt évekre, amikor a magas szintű megbeszélések igen gyakoriak, a gyakorlati együttműködés és a kulturális párbeszéd fokozatosan bővül, a területi együttműködést kölcsönös egyetértés jellemzi. Az idei évben is különösen gazdag eredményekről tudunk beszámolni.

Politikai területen Orbán miniszterelnök sikeresen tette meg első látogatását Pekingben miniszterelnökként, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig kinevezése után 1 hónapon belül tett látogatást Wang Yi kínai külügyminiszter meghívására. Gazdasági területen a két fél kereskedelmi forgalma a januártól szeptemberig terjedő időszakban már meghaladta a 6.92 milliárd USA dollárt, ami 8 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Számos tőkeerős kínai vállalat, mint a Wanhua, a Huawei és a ZTE mind tovább bővítették magyarországi tevékenységüket. A Bank of China-nak sikerült megszereznie azt az engedélyt, ami szerint saját fiókot nyithat Budapesten, amely központként szolgálhat majd a térségben. Két kínai cég külön megállapodtak abban, hogy saját citromsavgyárat hoznak létre Magyarországon, a két befektetés összege közel 300 millió dollár lesz. A Magyarországon megvalósult kínai beruházások összege meghaladja a 3 milliárd dollárt is.

A kulturális együttműködés eredményeként megnyílt a Magyar Kulturális Intézetet Pekingben, a budapesti kínai kulturális központ megnyitása is előkészület alatt van. A diplomáciai kapcsolatfelvétel 65. évfordulójáról számos rendezvény emlékezett meg, mint például a „Szépséges Kína – Szépséges Magyarország" emlékalbum kiadási ünnepsége és egy azonos nevű fotókiállítás megrendezése, továbbá a „Dalok Könyve" kínai és magyar változatának újbóli kiadása. A két ország közötti oktatási együttműködés is egyre intenzívebb lett. A magyar kormány kihirdette, hogy évente 200 kínai diáknak biztosít magyar ösztöndíjat, a kínai fél pedig duplára, évente 45-re emelte a magyaroknak ajánlott állami ösztöndíjak számát. A kínai Hanban Magyarországon létrehozta a Közép- és kelet-Európai Nyelvtanárképző Központot, Magyarországon megalakult a harmadik Konfuciusz Intézet a Miskolci Egyetemmel együttműködve, és a negyedik megalapítása is folyamatban van a Pécsi Tudományegyetemen, mely a hagyományos kínai orvoslásra szakosodik majd.

Kína és a térség országai közötti együttműködésben Magyarország a hídfő szerepét tölti be. Magyarország mindvégig aktív és vezető szerepet játszott a közép- és kelet-európai térséggel való kooperációban, és számos eredménye van az együttműködésnek. Magyarország volt az első ország a régióban, aki kihirdette, hogy 30 millió dollárral támogatja a Kínai-Kelet-Közép-Európai Befektetési Alapot. Magyarország sokat tesz továbbá a Budapest-Belgrád vasútvonal projekt megvalósulásáért, létrehozták a Kínai – Közép- és Kelet-Európai Turisztikai Koordinációs Központot Magyarországon, és még sorolhatnánk. Kína és Magyarország közötti kapcsolat már messze meghaladja a csupán két ország közötti együttműködést, egyre inkább regionális jelentősége is van.

Jelenleg az új kínai vezetés igyekszik minden területen elmélyíteni a belpolitikai reformokat, és a kormányzási rendszer- és az ország irányításának modernizálására törekszik annak érdekében, hogy megvalósítsa a kínai álmot a nemzet újjászületéséről. Ezért a kormányzó párt sikeresen összehívta a központi bizottság első olyan plenáris ülését, amelynek fő témája a jogállamiság átfogó kiépítése. A plenáris ülésen kiemelték a kínai sajátosságú szocializmus jogrendszerének erősítését, ahol a törvény elkötelezte magát a reformok mélyítése és a kínai álom megvalósítása érdekében. A külpolitikában Kína nagyon fontosnak tekinti a világ minden országával való baráti együttműködés elmélyítését, nagy hangsúlyt fektet a „Nyugati Nyitás” stratégia megvalósítására. Az európai országokkal, köztük Magyarországgal is erősíti a kölcsönös párbeszédet és a gyakorlati együttműködést. Mindeközben a magyar kormány is meghirdette a „Keleti Nyitás” politikáját, és aktív erőfeszítéseket tesz annak végrehajtásáért. A kínai-magyar külpolitika kölcsönösen nyit ezzel egymás felé, az elképzeléseink hasonlóak, a kétoldalú kapcsolatok a gyors fejlődés szakaszába léptek, és a jövőbeli fejlődés nagy lehetőségek és perspektívák előtt áll.

Ugyanakkor a kínai-magyar kapcsolatok még egy folyamatosan fejlődő időszakban vannak, a két ország közötti hagyományos barátságában és a gyakorlati együttműködésben rejlő potenciálok még nem lettek teljesen kihasználva. A nagykövetségnek, és a kínai-magyar kapcsolatokat jól ismerőknek közös feladata, hogy felhasználják a lehetőségeket és a kedvező körülményeket a két nép boldogulására. A jelenlévők jól ismerik mind Kínát, mind Magyarországot, és már régóta foglalkoznak a kínai-magyar baráti kapcsolatok előmozdításával, ezért biztosan rengeteg személyes tapasztalatuk van arról, hogy hogyan tudjunk mind többet tenni a kínai-magyar együttműködésért.

Az imént Önök beszámoltak a kínai tanulási és munkatapasztalataikról, mindeközben mély ismeretekről tettek bizonyságot Kína és Magyarország, valamint az országaink közötti kapcsolatok témaköreiben. Beszéltek arról, hogy hogyan lehetne még jobban előmozdítani a két ország kapcsolatának fejlődését, sok konstruktív, releváns és működőképes javaslatot vetettek fel, ezzel a nagykövetségünk munkájához is fontos hozzájárulást tettek. Az Önök által felvetett javaslatokat alaposan átgondoljuk, összegezzük, további kutatásokat végzünk, és átültetjük a gyakorlatba a jövőbeli kapcsolatok fejlesztése érdekében a két ország és a két nép boldogulására.

Az Önök beszédében folyamatosan visszatért a magyar-kínai barátság, a magyar-kínai kapcsolatok fejlődésébe vetett hit témája, ami nagyon megható volt számomra. A kínai- magyar kapcsolatok fejlődését Önök mindvégig nagyban támogatták és aktív szerepet vállaltak. Hiszem, hogy munkájuk során a továbbiakban is segíteni fogják a Kínai Nagykövetség munkáját, és figyelemmel fogják kísérni a kínai-magyar kapcsolatok fejlődését, és tanácsaikkal, tudásukkal támogatni fogják azt. Fontos eseményként tekintünk erre a találkozóra, reméljük, hogy gyakran fogunk találkozni Önökkel, egyre erősebb lesz a kapcsolatunk, rendszeres eszmecserét tartunk és együtt mozdítjuk elő a kínai-magyar barátságot és a kapcsolatok fejlődését.

Köszönöm a figyelmet!

Suggest To A Friend
  Print