Home > LEGFRISSEBB HIREK
A Kínai Népköztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya Közös Nyilatkozata
2014-02-13

Li Ko-csiang-nak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa miniszterelnökének meghívására Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 2014. február 11-13. között hivatalos látogatást tett Kínában. A látogatás ideje alatt Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Hszi Csin-ping-gel, a Kínai Népköztársaság elnökével, tárgyalást folytatott Li Ko-csiang miniszterelnökkel, és találkozott Csang Tö-csiang-gal, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnökével. A két fél eszmecserét folytatott a kétoldalú kapcsolatokról és a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és regionális kérdésekről.Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya (az alábbiakban: a „két fél”) egyetértett abban, hogy az alábbi Közös Nyilatkozatot adják ki:

1. A két fél úgy véli, hogy napjainkban a világ többpólusúvá válása és a gazdasági globalizáció mélyül és fejlődik, a kulturális sokszínűség és az információs társadalom fejlődése folyamatosan halad előre, s egymás után merülnek fel a különböző kérdések és kihívások. Az új helyzetben a feleknek erősíteniük kell a kommunikációt és koordinációt, valamint a gyakorlati együttműködést, a kölcsönös előnyök és a közös nyereség elvei alapján elő kell mozdítaniuk a közös fejlődést, hozzá kell járulniuk egy harmonikus világ kialakításához, amelyet a tartós béke és a közös felvirágzás jellemez.

2. A két fél úgy véli, hogy a diplomáciai kapcsolatfelvételük óta eltelt több mint 60 év során a hagyományos magyar-kínai barátság folyamatosan fejlődött, a két ország minden területre kiterjedő együttműködése folytonosan mélyült, és nagy eredményeket ért el. 2014-ben esedékes a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulója, és egyben a két ország baráti együttműködési partnersége létrehozásának 10. évfordulója is. A két fél hangsúlyozza, hogy ezt az alkalmat megragadva folytatják magas szintű érintkezéseik tendenciáját, elmélyítik a kölcsönös politikai bizalmat, bővítik a minden területre kiterjedő gyakorlati együttműködésüket, előmozdítják, hogy a két ország baráti együttműködési partnersége új lendületet kapjon, és hozzájáruljon a két nép jólétének növeléséhez.

3. A két fél tiszteletben tartja egymás fejlődési útválasztását, amely megfelel saját országa adottságainak. A magyar fél nagyra értékeli Kínának a reform és a nyitás megkezdése óta elért hatalmas eredményeit, elismeréssel tekint a „kínai álom”-ra, amelyet a kínai fél a kínai nemzet hatalmas megújulásának megvalósítására vetett fel, tiszteletben tartja a kínai félnek a reform átfogó elmélyítését kitűző hatalmas távlati terveit, bízik abban, hogy ez a folyamat egyre több fejlődési lehetőséget fog hozni a világnak. A kínai fél támogatja Magyarországnak az EU tagországaként megvalósuló aktív részvételét az európai integráció folyamatában, valamint azokat az erőfeszítéseit, amelyeket országa gazdasági és társadalmi fejlesztése érdekében kifejt.

4. A két fél ismételten megerősíti, hogy egymás szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása és egymás alapvető érdekeinek és fontos szempontjainak figyelembe vétele teljes összhangban van a hagyományos kínai-magyar barátsággal. A magyar fél határozottan kitart az egy Kína elv mellett. A kínai fél nagyra értékeli a magyar fél helyes álláspontját.

5. A két fél úgy véli, hogy a kölcsönösen előnyös és mindkét félnek kedvező gyakorlati együttműködés megerősítése megfelel a két ország alapvető érdekeinek. A kínai fél által megvalósított nyitási politika és a magyar fél által folytatott keleti nyitás politikája számos fontos területen összecseng. A feleknek tovább kell mélyíteniük együttműködésüket a gazdasági-kereskedelmi, befektetési, pénzügyi, távközlési és infrastruktúra-fejlesztési területeken. A kínai fél üdvözli a magyar vállalatok kínai befektetéseit és együttműködéseit, és továbbra is arra ösztönzi a kínai vállalatokat, hogy a piaci viszonyokkal összhangban növeljék a jó minőségű magyar termékek importját, illetve fektessenek be Magyarországon. A magyar fél üdvözli a kínai vállalatok magyarországi tevékenységének fejlesztését, és kedvező beruházási feltételeket biztosít számukra. A két fél megerősíti, hogy ellenzi a protekcionizmus minden formáját.

6. A két fél úgy véli, hogy az emberek közötti közvetlen kapcsolatok erősítése a két ország kapcsolatai folyamatos fejlesztésének jelentős mozgatóereje. A két fél örömmel nyugtázza, hogy a kulturális intézetek kölcsönös nyitásáról szóló megállapodásuk alapján Pekingben megnyílt a Magyar Kulturális Központ, immár három Konfuciusz Intézet működik Magyarországon, és megkezdődtek az előkészületek Kínai Kulturális Központ létrehozására Budapesten. Meggyőződésük, hogy mindez hozzájárul a két nép közötti kölcsönös megismerés és érintkezés elmélyítéséhez. A két fél kész tovább folytatni szoros együttműködését az oktatási, tudományos és technológiai területen, az ifjúsági csereprogramokban, egymás nyelvének oktatásában, a turizmusban és a helyi önkormányzataik közötti kapcsolatokban.

7. A két fél nagyra értékeli a Kína és a közép- és kelet-európai országok közötti együttműködésben elért haladást. Hangsúlyozzák, hogy ez az együttműködés megfelel Kína és a közép- és kelet-európai országok népei alapvető érdekeinek, és egyben előmozdítja a kínai-európai uniós kapcsolatok fejlődését is. A két fél úgy véli, hogy a 2011 júniusában Budapesten első alkalommal megrendezett Kína és a Közép- és Kelet-Európai Országok Gazdasági és Kereskedelmi Fóruma nagy jelentőségű volt az együttműködés elindításában. A felek nagyra értékelik a kínai, valamint a közép- és kelet-európai országok vezetői 2013. novemberi csúcstalálkozóján elfogadott „Kína és a közép- és kelet-európai országok együttműködéséről szóló Bukaresti Programot”, és készek a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elve alapján közösen előmozdítani az együttműködési program végrehajtását.

8. A két fél úgy véli, hogy a Kína és az EU közötti kapcsolat az egyik legfontosabb kétoldalú kapcsolat a világon. Kínának és az EU-nak aktívan kell építenie a kölcsönös tiszteleten alapuló, a közös nyereséget célzó együttműködést tartalmazó, globális kitekintésű kínai-EU kapcsolatokat. A két fél pozitívan értékelte a 2013 novemberében Pekingben megrendezett 16. Kína-EU csúcstalálkozón kiadott „Kína és az EU együttműködésének 2020-as Stratégiai Terveit”, támogatja a Kína és EU közötti átfogó stratégiai partnerség elmélyítését, a minden területre kiterjedő együttműködés erősítését, és a globális kihívások közös kezelését.

9. A két fél határozottan ellenzi a terrorizmus minden formáját, támogatja, hogy az ENSZ vezető és összehangoló szerepet játsszon a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben. A két fél kész erősíteni a terrorizmus elleni együttműködést és cserekapcsolatokat, és hozzájárulni ahhoz, hogy a terrorizmus elleni nemzetközi együttműködés további eredményeket érjen el.

10. A két fél úgy véli, hogy napjainkban a kiberbiztonság fejlesztése a nemzetközi közösséget érintő közös kihívások egyike, a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni közös fellépés megfelel valamennyi ország érdekeinek. A két fél kész a nemzetközi közösséggel együtt, az ENSZ keretein belül kidolgozni a vonatkozó nemzetközi szabályokat, megosztani a hálózati és informatikai technológiai eredményeket, közösen megőrizni a békés, biztonságos, nyitott és együttműködő kiberteret.

11. Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott a kínai fél baráti fogadtatásáért, és magyarországi látogatásra hívta meg Li Ko-csiang miniszterelnököt. Li Ko-csiang miniszterelnök örömmel elfogadta a meghívást, és kifejtette, hogy egy mindkét félnek megfelelő időpontban kész újra ellátogatni Magyarországra.

12. A két fél a gazdasági, kereskedelmi, befektetési, infrastruktúra-fejlesztési és humán együttműködési területeket érintő több kétoldalú megállapodást és üzleti szerződést írt alá a látogatás alatt.

Suggest To A Friend
  Print