Home > Konzuli Hitelesítés
Tájékoztató hitelesítésről

1. Mi a hitelesítés?

A hitelesítés a konzuli hitelesítő szervek természetes személyek, jogi személyek vagy más szervezetek kérésére történő, egy adott ország által kiadott iratok, igazoló dokumentumok vagy külföldön felhasználandó dokumentumok utolsó pecsétjének és aláírásának megerősítése, hitelesítése. A nemzetközi eljárásrendnek és a kül- illetve belföldi konzuli gyakorlatnak megfelelően a hitelesítés célja egy adott ország által kiadott dokumentum egy másik országban való elismertetése, hogy a dokumentumon lévő pecsét és aláírás eredetiségét külföldön ne vonják kétségbe.

Általánosságban véve a hitelesítés olyan, mintha egy adott országba utazás előtt az országban felhasználandó dokumentumokhoz „vízumot" kérnénk. Ennek megfelelően, mielőtt a magyar szervek által kiadott dokumentumokat Kínában kívánja használni, még Magyarországon kell elvégeznie a hitelesítést. Ugyanígy, a kínai szervek által kiadott dokumentumok konzuli hitelesítését Kínában kell elvégezni, a Magyarországon vagy más országban történő használat előtt.

2. A konzuli hitelesítés ügyintézésének menete

A dokumentumot felhasználó kínai szervek előírásainak megfelelően, ha magyar szervek által kiállított dokumentumot Kínában szeretne használni, akkor először Magyarországon kell felülhitelesítést végezni. A felülhitelesítés ügyintézésének menete:

Első lépés: Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumánál kell igényelni hitelesítést, ahol a dokumentum utolsó pecsétjének és aláírásának eredetiségét igazolják.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumon belül a Konzuli Főosztály (Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4, Tel: 458-1000) az illetékes a hitelesítésben.

Figyelem! A Konzuli Főosztály a dokumentumok benyújtása előtt az adott dokumentum függvényében kérheti, hogy az igénylő a dokumentumot kiállító részleg felettes hatóságától (pl. Bevándorlási Hivatal, Igazságügyi Minisztérium, Közjegyzői Kamara, Kereskedelmi és Iparkamara stb.) pecsétes megerősítést kérjen. További részletekkel kapcsolatban a Konzuli Főosztály ad felvilágosítást.

Második lépés: A Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének Konzuli Osztályán kell igényelni felülhitelesítést, amiben a Nagykövetség Konzuli Osztálya megerősíti Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma pecsétjének és aláírásának eredetiségét.

3. A hitelesítéshez az alábbi anyagokat szükséges benyújtani a Nagykövetség Konzuli Osztályának

i. Egy megfelelően kitöltött „hitelesítési kérelem"

ii. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által hitelesített dokumentum eredetije és fénymásolata

iii. Az érintett felek (a dokumentumban szereplő személyek, mint például születési anyakönyvi kivonat esetén a gyermek, házassági anyakönyvi kivonat esetén férj vagy feleség, tartózkodási engedély birtokosa, stb.) érvényes útlevelének vagy más személyazonosító okmányának eredeti példánya és másolata. Amennyiben a kérelmet cég nevében nyújtja be, a vállalat meghatalmazási papírjára van szükség. A „hitelesítési kérelem" lapot ez esetben az aláírás résznél a cég pecsétjével kell ellátni.

iv. Ha meghatalmazott adja be az anyagokat, akkor a meghatalmazott érvényes útlevelének vagy más személyazonosító okmányának eredeti példánya és másolata.

v. A körülmények függvényében egyéb szükséges igazoló dokumentumok bekérhetőek.

4. Árak és ügyintézési idő

i. Normál eljárásban a leadás után egy héttel vehető át a dokumentum

(i) Személyi jellegű dokumentumok hitelesítése: 4000 forint/ dokumentum

(ii) Kereskedelmi témájú dokumentum hitelesítése: 8000 forint/ dokumentum

ii. Sürgősségi eljárás esetén a leadás utáni második vagy harmadik munkanapon vehető át a dokumentum, ez esetben a sürgősségi felár 8000 forint/dokumentum.

iii. Kiemelt sürgősségi eljárás esetén a dokumentum még aznap átvehető, ez esetben a kiemelt sürgősségi felár 11000 forint/dokumentum.

5. Külön felhívás

i. A Nagykövetség Konzuli Osztálya nem tud kínai szervek által kiállított dokumentumokra hitelesítést kiállítani. Az ilyen dokumentumok felülhitelesítésének ügyintézési folyamata: először a Kínai Külügyminisztérium Konzuli Főosztályánál vagy a meghatalmazott helyi önkormányzat külügyi irodájánál kell hitelesítést igényelni, ezt követően Magyarország kínai nagykövetségén vagy főkonzulátusain kell intézni a hitelesítést.

ii. A Nagykövetség Konzuli Osztályának benyújtott dokumentumokat előzetesen Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának kell hitelesítenie.

iii. A dokumentumnak eredetinek és törvényesnek kell lennie, nem lehet benne kínai törvénybe ütköző, Kínát vagy a kínai társadalom közérdekeit sértő tartalom.

iv. Amennyiben a Konzuli Osztályon beadott dokumentumok törvénybe ütköző tartalommal bírnak, a dokumentumban módosítást eszközöltek, a lapokat szétválasztották stb., nem adható ki hitelesítés.

v. A konzul a körülményektől függően az igénylőtől a hitelesítéssel kapcsolatos további anyagokat kérhet be.

vi. A Nagykövetség Konzuli Osztálya által hitelesített dokumentumot nem lehet tetszés szerint szétszedni vagy módosítást eszközölni rajta. A dokumentum esetleges szétszedése vagy módosítása miatt felmerülő problémák, illetve a jogi felelősség az igénylőt terhelik.

Suggest To A Friend
  Print