Home > NAGYKÖVETRŐL
NAGYKÖVETEK
2015-07-06

 

Huang Zhen

Hao Deqing

Chai Zemin

Han Kehua

Lü Zhixian

Li Zewang

Liu Tiesheng

Feng Yujiu

Ma Lie

Zhu Ankang

Dai Bingguo

Chen Zhiliu

Chen Guoyan

Zhao Xidi

Zhu Zushou

Zhang Chunxiang

Gao Jian

Xiao Qian

Duan Jielong

 

1950 aug.-1954 okt.

1954 nov.-1960 jan.

1960 febr.-1964 júl.

1964 aug.-1967 aug.

1970 aug.-1973 febr.

1973 márc.-1976 dec.

1977 márc-1978 máj.

1979 ápr.-1983 jan.

1983 márc.-1985 máj.

1985 szept.-1989 szept.

1989 nov.-1992 febr.

1992 máj.-1996 jún.

1996 júl.-1999 dec.

2000 jan.-2003 aug.

2003 szept.-2007 jan.

2007 márc.- 2009 aug.

2009 aug.- 2012 okt.

2012 dec.-2015 jún.

2015 júl.-

Suggest To A Friend
  Print